TÌNH YÊU & THỜI GIAN
LOVE AND TIME
http://www.kidsgen.com/short_stories/time_love.htm
Hoàng Kim & Vĩnh Tuệ chuyển ngữ
-------------------------------------------------------------------------------
Once upon a time, in an island there lived all the feelings and emotions: Happiness, Sadness,Knowledge, and all of the others, including Love. One day it was announced to them that the island would sink! So all constructed boats and left. Except for Love.

Ngày xưa, trên một hòn đảo nơi ở của tất cả mọi cảm xúc: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và bao thứ khác nữa, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, có tin báo cho các cảm xúc biết là hòn đảo sắp chìm, vì vậy tất cả đều lên thuyền rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
 
Love wanted to hold out until the last possible moment. When the islandhad almost sunk, Love decided to ask for help.
Tình Yêu cố chống chọi cho đến thời khắc cuối cùng. Mãi đến khi hòn đảo hầu như chìm gần hết, Tình Yêu mới lên tiếng cầu cứu.
 
Richness was passing by Love in a boat. Love said, "Richness, can you take me with you?" Richness answered, "Sorry Love, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat and so there is no place here for you."

Phú Quý đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền. Tình Yêu nói:    "Này Phú Quý ơi, anh có thể đưa tôi đi cùng không?" Phú Quý trả lời: " Xin lỗi Tình Yêu, tôi không thể. Thuyền tôi nhiều vàng nhiều bạc, không có chỗ cho anh đâu! "

Love next asked Vanity who was also sailing by. Vanity was also ready with the same answer. "I can't help you, Love. You are all wet and might damage my boat," Vanity answered.

Tình Yêu liền nài nỉ Phù Hoa, lúc ấy cũng vừa đi thuyền qua đó. Phù Hoa cũng sẵn một câu trả lời như Phú Quý. Hắn nói: "Tôi không giúp được, Tình Yêu ạ. Anh ướt đầm đìa như này, có thể làm hư hại thuyền của tôi đấy! ”
 
Sadness was close by so Love asked, "Sadness, take me along with you." "Oh . . . Love, I am so sad that I need to be by myself!", sadness said in a sullen voice.

Lúc ấy Nỗi Buồn cũng ở gần đó, nên Tình Yêu hỏi: " Này Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình theo với", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn đến nỗi chỉ muốn được ở một mình ..." Nỗi Buồn ủ rũ nói.
 
Happiness passed by Love, too, but she was so preoccupied with her happiness that she did not even hear when Love called her.

Hạnh Phúc cũng đi qua Tình yêu, nhưng vì quá mải mê với niềm vui, nên nàng ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng Tình Yêu gọi mình.

Suddenly, there was a voice, "Come, Love, I will take you." It was an elder. An overjoyed Love jumped up into the boat and in the process forgot to ask where they were going. When they arrived at a dry land, the elder went her own way.

Thế rồi bỗng có tiếng gọi: " Qua đây này Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một bậc tiền bối. Quá đỗi vui mừng,Tình Yêu nhảy phắt lên thuyền, quên cả việc hỏi thăm là họ sẽ đi đâu. Khi đem Tình Yêu đến được một vùng đất khô ráo, người tiền bối đó lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng ông.

Realizing how much was owed to the elder, Love asked Knowledge another elder, "Who Helped me?" "It was Time,"Knowledge answered.
Time?" thought Love. Then, as if reading the face of Love,Knowledge smiled and answered, "Because only Time is capable of understanding how valuable Love is."

Thấu hiểu mình mang ơn trọng với bậc tiền bối đó, Tình Yêu tìm đến Tri Thức- một bậc tiền bối khác - hỏi rằng: "Ai đã giúp cháu vậy thưa ông?" "Đó là Thời Gian." Tri Thức trả lời.
Là Thời Gian ư?" Tình Yêu trầm tư. Dường như đọc được suy nghĩ của Tình Yêu, Tri Thức mỉm cười và nói: "Đúng rồi đó cháu, bởi chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu !”
 
 
 

Lượt xem: 168

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào