KHI EM ĐÃ GIÀ

When you are old

 
William Butler Yeats
 
https://www.poetryfoundation.org/poems/43283/when-you-are-old
 
When you are old and grey and full of sleep, 
And nodding by the fire, take down this book, 
And slowly read, and dream of the soft look 
Your eyes had once, and of their shadows deep; 
 
How many loved your moments of glad grace, 
And loved your beauty with love false or true, 
But one man loved the pilgrim Soul in you, 
And loved the sorrows of your changing face; 
 
And bending down beside the glowing bars, 
Murmur, a little sadly, how Love fled 
And paced upon the mountains overhead 
And hid his face amid a crowd of stars.
 
Bản dịch của Vĩnh Tuệ (2019):  
 
Khi em đã già    
 
Khi Em đã già
Tóc điểm sương
Em ngủ
Cầm sách này
Bên bếp lửa
Cúi đầu
 
Tháng năm dài
Biền biệt mắt em sâu
Đọc chầm chậm
Em mơ  
Một ánh nhìn
Sâu lắng 
 
Bao kẻ yêu em
Nét vui tươi
Đằm thắm   
Ai dối gian
Ai chung thuỷ
Dài lâu?
 
Duy một kẻ yêu em
Yêu hết
Nỗi sầu
Yêu gương mặt
Dãi dầu
Yêu tâm hồn rộng mở
 
Em cúi xuống
Bên bếp hồng rực lửa
Thì thầm man mác
Chuyện ngày xưa
Tình đi qua, đi qua, đi qua  
Mấy núi nắng mưa
Rồi giấu mặt
Giữa ngàn sao
Lặng lẽ …
 
**************************
 
 

Lượt xem: 93

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào