BA ƯỚC NGUYỆN CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ
 The Final Three Wishes of Greek King of Macedon – Alexander The Great
https://farectification.wordpress.com/2007/08/27/the-final-three-wishes-of-greek-king-alexander-the-great/
HOÀNG KIM & VĨNH TUỆ chuyển ngữ
 
Lời dẫn : Alexander Đại đế là một vị tướng vĩ đại trong lịch sử. Trước khi mất, ông đã cho gọi các tướng sỹ dưới quyền lại, để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ai nấy đều rất ngạc nhiên về những yêu cầu kỳ lạ này. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Alexander was a great Greek king. As a military commander, he was undefeated and the most successful throughout history.On his way home from conquering many countries, he came down with an illness. At that moment, his captured territories, powerful army, sharp swords, and wealth all had no meaning to him. He realized that death would soon arrive and he would be unable to return to his homeland. He told his officers: “I will soon leave this world. I have three final wishes. You need to carry out what I tell you”. His generals, in tears, agreed.
 
Alexander là một vị vua Hy Lạp vĩ đại, và là một thống soái quân đội bất khả chiến bại, thành công nhất trong lịch sử. Trên đường trở lại quê hương, sau khi chinh phục nhiều nước, ông ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh bảo kiếm, và sự giàu có cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ông nữa. Ông biết cái chết đã gần kề, và ông sẽ không kịp về đến quê hương. Ông bảo các tướng sỹ: “Ta sắp rời bỏ thế gian này, và ta có ba ước muốn cuối cùng. Các ngươi cần phải thực hiện những gì ta bảo”. Các vị tướng tuân lệnh trong nước mắt.
 
“My first wish is to have my physician bring my coffin home alone. After a gasping for air, Alexander continued: “My second wish is scatter the gold, silver, and gems from my treasure-house along the path to the tomb when you ship my coffin to the grave”. After wrapping in a woolen blanket and resting for a while, he said: “My final wish it to put my hands outside the coffin”. People surrounding him all were very curious, but no one dare to ask the reason. Alexander’s most favored general kissed his hand and asked: “My Majesty, we will follow your instruction. But can you tell us why you want us to do it this way?”
 
-Uớc muốn đầu tiên của ta là đích thân quan ngự y đưa quan tài của ta về quê hương. Hít một hơi dài, Alexander nói tiếp:  Ước nguyện thứ hai của ta là hãy đem bạc vàng châu báu trong kho tàng của ta, rải suốt con đường các ngươi đưa quan tài ta ra đến mộ phần. Rồi quấn mình trong chiếc chăn len, nghỉ một lúc, ông nói tiếp: -Ước muốn cuối cùng của ta là hãy để hai bàn tay ta ra ngoài quan tài. Mọi người xung quanh ông ai nấy đều rất tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi. Viên tướng thân tín nhất của Alexander hôn bàn tay ông và hỏi: Thưa đức Vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nhưng Ngài có thể cho chúng thần biết vì sao Ngài lại muốn chúng thần làm như vậy không?”.
 
After taking a deep breath, Alexander said: “I want everyone to understand the three lessons I have learned.
Thở ra một hơi dài, Alexander trả lời: Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã lĩnh hội  được.
 
To let my physician carry my coffin alone is to let people realize that a physician cannot really cure people’s illness. Especially when they face death, the physicians are powerless. I hope people will learn to treasure their lives.
 
-Để quan ngự y đích thân đưa quan tài ta về là để người đời hiểu rằng sự thực là thầy thuốc không thể nào chữa được bệnh cho con người. Nhất là khi đối diện với cái chết, thì thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người biết rằng con người phải luôn trân quý cuộc sống của họ.
 
My second wish is to tell people not to be like me in pursuing wealth. I spent my whole life pursuing wealth, but I was wasting my time most of the time.
 
-Uớc muốn thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên giống như ta- luôn theo đuổi Giàu Sang Phú Quý. Cả một đời ta chạy theo Giàu Sang Phú Quý, nghĩa là ta cũng đã phí phạm gần như một đời ta.
 
My third wish to let people understand that I came to this world in empty hands and I will leave this world also in empty hands”.
He closed his eyes after finished talking and stopped breathing.
ớc muốn thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng, và sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng mà thôi. Nói xong, ông nhắm mắt, và trút hơi thở cuối cùng.

 

Lượt xem: 313

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào