MỘT BÀI VIẾT VỀ Y KHOA
UNICEF : SỮA MẸ  LÀ TỐT NHẤT CHO TRẺ SƠ SINH
UNICEF: Mother’s Milk Best For Newborn Babies
By Lisa Schlein – VOA News
https://www.voanews.com/a/mother-milk-best-for-newborn-babies/3443776.html
 
DIỆU LIÊN HOA chuyển ngữ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENEVA—The United Nations Children’s Fund (UNICEF) warns that 77 million babies deprived of mother’s milk within the first crucial hours after birth are at great risk of dying within a month.  To mark World Breastfeeding Week (August 1 to 7), UNICEF and the World Health Organization (WHO) are calling for newborns to be breastfed exclusively for six months.
 
Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cảnh báo 77 triệu trẻ sơ sinh- không được bú sữa mẹ trong  những  giờ quan trọng đầu tiên sau khi chào đời- có nguy cơ tử vong cao trong vòng một tháng.  Để đánh dấu tuần lễ Thế Giới Cho Con Bú – từ ngày 01- 07 tháng 8 - UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đưa ra lời kêu gọi: trẻ sơ sinh nên được bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu tiên.
 
UNICEF says newborns should be breastfed within the first hour of life.  This provides them with the essential nutrients, antibodies and skin-to-skin contact with their mother that protects them from disease and death.
UNICEF cho biết trẻ sơ sinh cần được bú mẹ trong vòng một giờ đầu tiên sau khi chào đời. Điều này cung cấp cho bé các chất dinh dưỡng thiết yếu, các chất kháng thể, và sự tiếp xúc với mẹ qua xúc giác sẽ giúp bảo vệ bé  khỏi bệnh tật và cái chết.
 
UNICEF reports the longer breastfeeding is delayed, the higher the risk of death in the first month of life.  It warns delaying breastfeeding by 24 or more hours after birth increases that risk to 80 percent.
UNICEF báo cáo rằng càng chậm cho con bú sau khi sinh thì nguy cơ tử vong của bé trong tháng đầu tiên càng cao. Họ cảnh báo rằng việc không  cho con bú trong vòng 24g đầu tiên hoặc nhiều hơn sẽ tăng nguy cơ tử vong của bé sơ sinh lên đến 80%!
 
On the other hand, it notes more than 800,000 lives would be saved if all babies were fed nothing but mother’s milk from the moment they were born until six months of age.
 
Mặt khác, Unicef ghi nhận hơn 800.000 trẻ sơ đáng ra đã được cứu sống nếu các em được nuôi thuần bằng sữa mẹ từ lúc mới sinh cho đến sáu tháng tuổi.
 
Unfortunately, the World Health Organization says this message is slow in getting through.  WHO spokeswoman, Fadela Chaib, said new mothers are not receiving the support and encouragement they need to breast feed their babies.
 
 Nhưng thật không may- Tổ chức Y tế Thế giới cho biết- thông điệp này lại chậm được loan truyền rộng rãi.  Bà Fadela Chaib- người phát ngôn của WHO- cho biết các phụ nữ lần đầu làm mẹ không nhận được sự hỗ trợ và khuyến khích rằng họ cần cho con bú.
 
“The slogan this year is breastfeed anywhere, any time because it is also, as I said, the role of society to make this possible for mothers who want to breast feed.  This being said, yes, it is an old problem.  We have always been advocating for more breastfeeding because we are convinced of the benefit of breastfeeding.  It is really the ideal food for infants,” said Chaib.
 
"Khẩu hiệu năm nay là cho con bú bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bởi vì đây cũng là, như tôi đã nói, vai trò của xã hội giúp hiện thực hóa điều này cho các bà mẹ muốn cho con bú. Điều đang được nói này, vâng, là một vấn đề đã cũ. Chúng ta luôn luôn ủng hộ việc cho con bú nhiều hơn bởi vì chúng ta tin chắc về lợi ích của việc cho con bú. Sữa mẹ thực sự là loại thực phẩm lý tưởng cho trẻ sơ sinh”,  bà Chaib nói.
 
For example, she said, breastfeeding protects children against many common illnesses. Breastfed children perform better on intelligence tests, are less likely to be overweight or obese and less prone to diabetes later in life.
 
Ví dụ,  bà cho biết, việc cho con bú giúp bảo vệ trẻ em chống lại nhiều loại bệnh thông thường. Trẻ em được bú sữa mẹ thực hiện tốt hơn các bài kiểm tra về trí thông minh, ít có khả năng bị thừa cân hoặc béo phì và ít bị bệnh tiểu đường sau này trong cuộc sống.
 
Chaib told VOA that inappropriate marketing of infant formula continues to undermine efforts to get women to breastfeed their babies.
 
Chaib nói với đài VOA rằng việc tiếp thị không phù hợp những loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh, tiếp tục làm suy yếu những nỗ lực thuyết phục các phụ nữ cho con bú bằng sữa mẹ.
 
“We are not against them producing this kind of milk.  What we are against is the fact that they promote it as if it is the same value that the milk of the mother.  It is a lie.  It is not the same,” said Chaib.
 
"Chúng tôi không chống lại họ trong việc sản xuất loại sữa này. Những gì chúng tôi đang chống lại là việc họ quảng bá loại sữa công thức như thể nó có giá trị ngang với sữa mẹ. Đây là một sự dối trá. Chúng  không  giống nhau." Bà Chaib nói.
 
Progress in getting more newborns breastfed within the first hour of life has been slow over the past 15 years.  Surveys show in sub-Saharan Africa, where under-five mortality rates are the highest in the world, early breastfeeding rates have remained unchanged
 
Việc xúc tiến để giúp nhiều hơn nữa trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu tiên sau sinh đã bị chậm trễ trong 15 năm qua. Các điều tra cho thấy ở châu Phi vùng cận Sahara, nơi có tỷ lệ tử vong của trẻ dưới năm tuổi  cao nhất thế giới, tỷ lệ bú sữa mẹ sớm vẫn không thay đổi.
 
NOTES:
  1. UNICEF : United Nations Children's Fund – Qũy Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc là một quỹ cứu tế được thành lập bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 12 năm 1946.
 
Lượt xem: 76

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào