Visa du học Mỹ: ngộ nhận & sự thật
[DUHOCGA – NEWS] – 10 điều sau đây là ngộ nhận phổ biến trong nhiều bạn trẻ, và các bậc phụ huynh, gây ra những phiền toái và phí tổn không đáng có. GA- NEWS xin giới thiệu với quý vị 10 ngộ nhận đó . Nguồn : U.S. STUDENT VISAS : MYTHS & REALITIES- Người dịch : Nguyễn Đại Hoàng.

1. SỐ LƯỢNG VISA CÓ HẠN : 

Thực tế: các viên chức lãnh sự quán không đưa ra bất kỳ giới hạn nào về số visa được cấp, mà trái lại: càng nhiều – càng tốt. Nếu bạn là một sinh viên học hành nghiêm túc thì họ lại càng muốn bạn có cơ hội du học tại Hoa Kỳ cơ đấy !

vi_sao_visa_my_xin_rat_kho_khan_-(1).jpg
 
2. ĐIỀU KIỆN THU NHẬP
Thực tế: không có mức thu nhập “ kỳ diệu ” nào được định ra để giúp bạn lấy được visa cả.

46_34_1332822576_54_tien-duhoc-giaoduc-net-vn.jpg

3.  ĐIỀU KIỆN THÂN NHÂN
Thực tế: việc bạn có thân nhân ở Hoa Kỳ không ảnh hưởng gì đến việc cấp visa cả - cho dù chính những thân nhân đó cung cấp tài chánh cho việc du học của bạn.

4.  ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH
Thực tế: nếu bạn dự định đi học tiếng Anh tại Hoa Kỳ thì bạn không cần chứng tỏ năng lực tiếng Anh của mình. Còn đối với những trường hợp khác, thì tiếng Anh là một trong những yếu tố để các viên chức lãnh sự đánh giá khả năng cấp thị thực sinh viên.

my4.jpg

5. NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CHUẨN CHO BUỔI PHỎNG VẤN ?
Thực tế: không có những câu trả lời chuẩn!  Điều quan trọng nhất là phải trung thực khi trình bày hoàn cảnh của bản thân bạn.

6. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: NGƯỜI GIỎI MỚI NHẬN ĐƯỢC VISA ?
Thực tế: bạn phải chứng tỏ được cho viên chức Lãnh sự tin rằng mình là một sinh viên nghiêm túc, hiểu tường tận về ngôi trường, cũng như ngành học và môn học mà bạn sắp theo học.

7. DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI: PHẢI MÔ TẢ THẬT CHI TIẾT ?
Thực tế: bạn không cần phải chuẩn bị một bài thuyết trình chi tiết về những điều mà bạn dự định thực hiện sau khi trở về Việt Nam. Bạn chỉ cần trình bày tổng quát về kế hoạch của bạn một cách hợp lý và thực tế.

8.  BẠN PHẢI TRỞ LẠI VIỆT NAM NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP ?
Thực tế: sau khi tốt nghiệp, bạn có thể xin vào chương trình Huấn Luyện Thực hành Tự Chọn (OPT) để làm việc trong thời gian tối đa một năm, nhằm có thêm những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực có liên quan đến ngành học của bạn.

9. LÀM VIỆC: SINH VIÊN QUỐC TẾ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM VIỆC Ở BẤT KỲ NƠI NÀO, TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO
Thực tế: bạn có thể làm việc trong thời gian du học tại Hoa Kỳ trong một số trường hợp (ví dụ: làm việc trong trường 20 giờ một tuần trong năm học và 40 giờ ngoài năm học, hoặc làm việc ngoài trường qua các chương trình thực tập của trường).

10. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÓ LÀM CHO CƠ HỘI NHẬN VISA NHIỀU HƠN ?
Thực tế: không! Không ai có thể giúp bạn chắc chắn lấy được visa cả.K hông nên phí tiền làm giấy tờ giả mạo, bởi viên chức Tòa Lãnh Sự được đào tạo để phát hiện sự giả mạo và khai man. Bạn hãy trả lời một cách trung thực những câu hỏi của viên chức Lãnh Sự.

Nguyên tác:

U.S STUDENT VISAS – MYTHS & REALITIES
 
1.     VITAS QUOTAS
Reality: There is NO limit to the number of student visas that consular officers issue – the more, the better! If you are serious student, they want you to have the opportunity study in the U.S.!

2.     INCOME QUALIFICATION
Reality: There is NO “magic” income level required to get visa.

3.     RELATIVES IN THE U.S
Reality: Having relatives in the U.S does not automatically qualify or disqualify you from getting a visa – even if they help finance your education.

4.     ENGLISH PROFICIENCY
Reality: You do NOT need to demonstrate English proficiency if you intend to study English in the U.S. For other applicants, English proficiency is one factor that consular officers use in evaluating the overall competence of student visa appicants.

5.    THERE ARE “ RIGHT ” IN THE VISA INTERVIEW
Reality: There are no right answers! The most important thing is to BE HONEST in describing your personal circumstances.

6.     ACADEMIC QUALIFICATIONS  : ONLY THE VERY BEST GET A VISA
Reality: You have to demonstrate to the consular officer who interviews you that you are a serious student who is well-informed about the admitting institution. You also have to demonstrate that you have a well-thought-out plan and have researched your major and the courses you plan to take.

7.     FUTURE PLANS : MUST DESCRIBE IN GREAT DETAIL
Reality: You do not have to prepare a detailed presentation of what you plan to do after you return to Vietnam. You only need to be able to talk in general about a plan that is plausible and realistic.

8.    YOU MUST RETURN TO VIETNAM IMMEDIATELY AFTER COMPLETING YOUR DEGREE
Reality: You can apply for Optional Practical Training (OPT) to work for up to one year upon completion of a degree program in order to gain practical experience in a field related to your major. (This applies to each degree program you complete – BA, MA, ect.)

9.     WORK : INTERNATINAL STUDENTS ARE NOT PERMITTED TO WORK, ANY – TIME, ANYWHERE
Reality: It is possible to work while you’re a studying in the U.S. under certain circumstances (i.e., on-campus, 20 hours per week during the semester and 40 hours when school is not in session, or off-campus through a school co-op program).

10.  WORKING WITH AN EDUCATION AGENT WILL INCREASE MY CHANCES OF GETTING A VISAS  
Reality: No! Do not believe anyone who tells you they can help you get a visa. Do not pay money for fake documents. Consular officers are trained to recognize fake documents and lies. Just do your best to respond to the consular officer’s questions and tell the truth.
  
This information originally appeared in a pamphlet entitled "U.S. Student Visas - Myths & Realities" published in 2009 by the Institute of International Education in Vietnam with the approval of the consular sections of the U.S. Embassy in Hanoi (http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/consular_section.html) and the U.S. Consulate General in HCMC (http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/lanhsu.html). 
For further information, please visit:
Travel.State.Gov: Students Visas: http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html
The Basics on U.S. Visas:
http://www.america.gov/st/educ-english/2009/August/20090806170645CMretroP0.4498211.html
 

Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào