Hệ thống giáo dục Mỹ
[GA- NEWS] – Nhằm cung cấp cho quý vị phụ huynh và các bạn trẻ một cái nhìn tổng quát về hệ thống giáo dục Mỹ, GA- NEWS xin giới thiệu bài viết sau đây . ( Nguồn : Atlantic )

Phổ thông trung học:

    ● Các trường công

    ● Các trường nội trú.

    ● Các trường bán trú.

 

Cao đẳng hai năm:

    ● Trường cao đẳng cộng đồng – đào tạo chung.

    ● Trường kỹ thuật/dạy nghề – dạy nghề, đào tạo kỹ thuật chuyên ngành.

    ● Trường cao đẳng dự bị – chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang hệ đại học bốn năm.

 

Đại học bốn năm:

    ● Trường đại học – loại trường cơ sở cấp bằng cử nhân.

    ● Đại học tổng hợp – một thể chế có thể bao gồm nhiều trường đại học và cấp tất cả các loại bằng.

    ● Viện công nghệ – loại trường chuyên về khoa học nhưng có thể đào tạo nhiều lĩnh vực khác.

 

Thông thường hệ đại học kéo dài 4 năm và sinh viên được cấp bằng cử nhân khi tốt nghiệp.Để tiết kiệm chi phí, một số sinh viên Việt Nam lựa chọn cách học qua hai giai đoạn để đạt được mục đích của mình. Đó là cách sinh viên có thể học hai năm đầu tại trường đại học cộng đồng (Community College) hoặc trường đại học đại cương (Junior College) sau đó sẽ học chuyển tiếp hai năm cuối của trường đại học 4 năm và sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi kết thúc chương trình học.

 

Trường chuyên ngành:

    ● Trường Y – trường sau đại học đào tạo các bác sỹ.

    ● Trường Luật – trường sau đại học đào tạo luật sư.

    ● Trường Kinh doanh – trường sau đại học cấp các loại bằng như Thạc sỹ QTKD – MBA.

 

Sau đại học:

    ● Trường đại học tổng hợp.

    ● Trường đại học.

    ● Viện nghiên cứu.

 

Sau khi bạn đã tốt nghiệp cử nhân thì bạn có thể tiếp tục học cao hơn. Hơn 1.000 trường đại học ở Mỹ có chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Thông thường một chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm và chương trình tiến sĩ thì kéo dài thêm 3 năm nữa.

 


Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào