Cao Đẳng Công Lập Broome - Bang: Newyork
Cao đẳng cộng đồng Broome cungcấpnhiềuchương trình cấp bằng, nhiều dịch vụ hỗ trợhọctập, vànhiềuhoạt động ngoại khóađể tạo ramôitrường và cơ hội cho sự thành công của sinh viên

SUNY - Broome Community College

     -   Địa điểm: Thành phốBinghamton, Bang New York
     -   Công lập/ Dân Lập: Công lập
     -   Tổng số sinh viên: 6,900
     -   Tỷ lệ sinh viên/giáo viên: 18:1
     -   Quy mô lớp học: 20
     -   Chương trình đại học: 36
     -   Lịch học: Học kỳ
     -   Chương trình ESL:Một chương trình học"cầu nối" được chuẩn bịvà cung cấpchosinh viênđể đápứngtiêu chuẩntuyển sinhcủatrường, nhưng có thể cần một sốhỗtrợbổsung. Học sinh phảiđápứngquy địnhyêu cầuvề TOEFL/ IELTS.
Lượt xem: 1633

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào