Đại Học Tiffin - Bang: Ohio
Đại họcTiffin cung cấp các chương trình giáo dục cá nhân và áp dụng thực tế cho những sinh viên năng động, những người muốn có kinh nghiệm thực tiễn và đạt được những kết quả tốt.

Tiffin University
 • Địa điểm: Thành phố Tiffin, Bang Ohio
 • Trường công/trường tư: trường tư
 • Thành phố lớn gần nhất: Toledo, Ohio
 • Số lượng sinh viên: 2000
 • Quy mô lớp học: 25
 • Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc trên tiến sĩ: Trên 80%
 • Lịch học: học kỳ
 • Việc làm cho du học sinh: tại trường, tối đa 20 giờ mỗi tuần
 • Chương trình ESL: Chương trình được tổ chức tại trường
Lượt xem: 1682

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
 • Tư vấn viên Ms. Thủy
 • Tư vấn viên Ms. Trang
 • Tư vấn viên Ms. Đào