Đại Học Thành Phố Seattle - Bang: Washington
Kể từ năm 1973, Đại học Thành phố Seattle có nhiệm vụ chính là cung cấp các chương trình giáo dục cao cấp nhằm thay đổi cuộc sống sinh viên để trở nên tốt hơn.

City University of Seattle
 •      -   Địa điểm: Bellevue, Washington
 •      -   Trường công/ trường tư: trường tư
 •      -   Số lượng sinh viên: 2,700
 •      -   Chương trình đào tạo cử nhân: 16
 •      -   Chương trình đào tạo thạc sĩ: 17
 •      -   Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên: 20:1
 •      -   Sĩ số trung bình lớp học: 20
 •      -   Lịch học: học kỳ
 •      -   Chương trình ESL: Chương trình ESL được tổ chức tại nhà trường

Lượt xem: 1689

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
 • Tư vấn viên Ms. Thủy
 • Tư vấn viên Ms. Trang
 • Tư vấn viên Ms. Đào