Đại học Buena Vista - Bang: Lowa
Đại học Buena Vista nằm tại vùng hồ Storm Lake, Iowa, là ngôi nhà chung của hơn 1000 sinh viên với khuôn viên rộng hơn 60 mẫu.

Buena Vista University
 •      -   Địa điểm: thành phố Storm Lake, tiểu bang Iowa
 •      -   Thành phố lớn lân cận: CitySioux, Iowa
 •      -   Trường công/ trường tư: Trường công
 •      -   Số lượng sinh viên: 1,000
 •      -   Tỷ lệ sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính năm 2997: 99%
 •      -   Lịch học: học kỳ
 •      -   Việc làm cho du học sinh: Làm việc tại trường. Sinh viên có thể kiếm được  $1,800 một năm
 •      -   Lựa chọn ESL: chương trình ESL được tổ chức tại trường
Thành tích
 •      -   Đại học Buena Vista nằm trong các trường Đại học tốt nhất miền Trung Tây Hoa Kỳ (Tạp chí U.S. News and World Report)
 •      -   Đại học Buena Vista đứng thứ 10 trong số các Đại học có khuôn viên nhỏ được trang bị hệ thống mạng tốt nhất Hoa Kỳ
 •      -   Đại học Buena Vista được xưng danh là một trong các trường Đại học tốt nhất miền Trung Tây Hoa Kỳ bởi The Princeton Review

Lượt xem: 1702

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
 • Tư vấn viên Ms. Thủy
 • Tư vấn viên Ms. Trang
 • Tư vấn viên Ms. Đào