Đại Học High Point - Bang: North Carolina
Đại học High Point nằm trong khuôn viên Đại học North Carolina đã và đang cung cấp nhiều chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ cho sinh viên trên toàn thế giới.

High Point University
 •      -   Địa điểm: thành phốHigh Point, bang North Carolina
 •      -   Thành phố lớn lân cận: Greensboro, North Carolina
 •      -   Trường công/ trường tư: trường công
 •      -   Số lượng sinh viên: 3,300
 •      -   Quốc gia đại diện: 50
 •      -   Tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ hoặc trên tiến sĩ: 78%
 •      -   Lịch học: học kỳ
 •      -   Chương trình ESL: sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ nói tiếng Anh
Lượt xem: 1625

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
 • Tư vấn viên Ms. Thủy
 • Tư vấn viên Ms. Trang
 • Tư vấn viên Ms. Đào